1. งานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป Pre fabricate structure
  2. งานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป COLD FORM STEEL
  3. ห้องพักคนงาน Knock down ผนังโฟมสำเร็จ
  4. งานอาคาร Office ต่อเติม ที่พักอาศัย ผนังโฟมสำเร็จ
  5. งานที่จอดรถอัตโนมัตต่างๆ